Sérstök úthlutunarnefnd sér um afgreiðslu styrkbeiðna og ákvörðun styrkveitinga. Í nefndinni sitja þrír aðilar og starfar hver nefnd í tvö ár (þ.e. við tvær úthlutanir). Leitast er við að gæta jafnræðis milli fagstétta við tilnefningu nefndarmanna þar sem fjölbreytni skal ráða ríkjum milli ára, þannig að bakgrunnur og þekking nefndarmanna sé sem fjölbreyttust og áherslur breytilegar milli nefnda. Úthlutunarnefnd kýs formann úr sínum hópi á fyrsta fundi hverrar úthlutunarnefndar. Stjórn Myndstefs setur úthlutunarnefnd nánari starfsreglur ef þurfa þykir og ákveður heildarstyrksupphæðir fyrir hverja úthlutun.
Störf úthlutunarnefndar eru sjálfstæð, og óháð störfum stjórnar. Niðurstöður úthlutunarnefndar um styrkir eru ákvarðandi og endanlegar

Hér má finna yfirlit yfir samsetningu úthlutunarnefndar síðustu ára:

2020 – 2021
Nefndarmeðlimir voru tilnefndir af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, Ljósmyndarafélagi Íslands og Myndhöggvarafélaginu í Reykjavík.

2018 – 2019
Nefndarmeðlimir voru tilnefndir af Félagi leikmynda-og búningahöfunda, Sambandi íslenskra myndlistarmanna og Grafíu.

2016 – 2017
Nefndarmeðlimir voru tilnefndir af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs (þá Hönnunarmiðstöð), Arkitektafélagi Íslands og Ljósmyndarafélagi Íslands.