Gjaldskrá Myndstefs

Hér má finna gjaldskrá Myndstefs. Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við skoðun hennar:

  • Gjaldskráin er viðmiðunargjaldskrá sem nær eingöngu yfir endurbirtingar (ekki frumbirtingar, vinnu við gerð verks eða annað).
  • Höfundum er frjálst að semja um greiðslu óháð gjaldskrá Myndstefs.
  • Verð í gjaldskrá miðast við birtingu á einu verki, nema annað sé tekið fram. Gert er ráð fyrir að not eigi sér stað að fullu innan tveggja ára nema um annað sé samið.
  • Ef endurbirting hefur þegar átt sér stað án leyfis eða greiðslu þóknunar, eða skilmálar gjaldskrár ekki virtir að öðru leiti, áskilur Myndstef sér rétt til innheimtu bóta í formi allt að 100% álags á gjaldskrá samtakanna. Framkvæmd þessi er í samræmi við 2. mgr. 56. gr. höfundalaga nr. 73/1972, sbr. 12. gr. laga 93/2010, og athugasemda í greinargerð með þeim lögum.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að leggja á innheimtukostnað vegna vangoldinna höfundaréttargreiðslna, allt að 20.000 kr. fyrir hverja innheimtutilraun.
  • Þær kröfur er ekki hljóta fullnustu verður vísað áfram til innheimtufyrirtækisins INKASSO.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að semja sérstaklega um upphæðir í sértækum tilvikum, sérstaklega þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að líta til fordæma og venja um fjárhæð þóknunar í sértækum tilvikum, þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.

Gjaldskrá Myndstefs byggist á fyrri gjaldskrá samtakanna, sem staðfest var af Mennta-og menningarmálarráðuneytinu. Gjaldskrá þessi var samþykkt á aðalfundi samtakanna 3. júní 2021 og er endurskoðuð á ári hverju. 

Myndstef hefur viðurkenningu Mennta-og menningarmálaráðuneytis til þess að gera samningaskvaðasamninga fyrir hönd myndhöfunda á grundvelli 4. mgr. 26. gr. a, sbr. 12. gr. b höfundalaga. Frekari upplýsingar um slíka heildarsamninga hér.

Hér á síðunni má finna frekari upplýsingar, skilmála og leiðbeiningar um öflun leyfis til endurbirtingar.

1. ÚTGÁFUR (Prentaðar og rafrænar)

Upplag1-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s411549407407926011576
1/4 s64697764116451455617964
1/2 s941311298169442118126476
1/1 s1881322574338563891248639
Forsíða37674452106781484767105958
Baksíða2736732841410515131464142
Upplag1-500-1.000-2.000-3.000-5.000-10.000-15.000-20.000auka 5000
1/8 s5723684878908585114471316317171194601716
1/4 s795695481034311935159131829923869270522386
1/2 s10359124311346715539207182382531077352203107
1/1 s13409160901743220114268183084140228455914022
Forsíða42267452255494763400845349721312680114370712680
Baksíða21134226122493427474317003592638040401546340
Upplag1-500-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s524480699682121031532918556
1/4 s85041308415700196262485930092
1/2 s110061693220317253973216938940
1/1 s156132402028824360304563655243
Forsíða3121148017576197202591227110433
Baksíða212373267239206490076207375142
Upplag1-500-1000-5000-10000-15000-20000auka 5.000
1/8 s396347557925911311886134711188
1/4 s61206609110161266916524187261652
1/2 s71718606143431649321514243822151
1/1 s928311139185662135127849315612785
Forsíða2926131308585206729887782994868778
Baksíða1463015654219462487226334277974389
Fjöldi verkaVerð pr verk
1-10 verk528
11-20 verk423
Fleiri en 20 verk338
Forsíða8778

* Eingöngu er átt við opinbera birtingu ritgerða, t.d. í fagblöðum, bókum ofl (utan skemman.is og sambærilegra gagnageymsla). Einnig á þetta við ef ritgerð er seld öðrum aðila, fyrirtæki eða opinberi stofnun.
* Ef ritgerð er prentuð í fjölda eintaka til dreifingar eða sölu þarf að semja sérstaklega um fjárhæðir.

 Verð pr verk 
Innsíða5723
Forsíða20629

* Magnafsláttur reiknast ef fleira en eitt verk birtist í rafbók
* Rafrænar útgáfur eru rafrænar útgáfur á öllum ofantöldum gjaldflokkum

2. PRENTUN

  Verð
1 verk267189
Upplag1-1.000-5000-10000-15000-20000
A42226028937378424957364941
A32784436198473346200881231
A241767542967100493016121851
A1556647236294628123963162391
Upplag1-100-250-500-1.000-2.000-5.000-10.000
12x15cm803288351147418359293754700075200
15X25cm1893820832270544328669258110814177303

* Stærð miðast við stærð á póstkorti/tækifæriskorti. Ef tvær eða fleiri myndir eru á korti eða höfundaverk hluti af korti er greitt 50%af verði fyrir hvert verk

Upplag1-10-50-100-250-500-1000-2000yfir 2.001
A4 - 21x29,7 cm618212365210202982635791501067014998209
A3 - 29,7x42 cm7419148372522335792429876018384255117958
A2 - 42x59,4 cm98921978333632477235726880175112245157143
50x70 cm1236524730420415965371583100216140303196423
70x100 cm1545630912525497456789479125271175379245531
80x100 cm18547370956306189479107375150325210454294636
stærri20402408036936598427118112165357231500310785

* Stærð miðast við stærð á veggspjaldi. Ef tvær eða fleiri myndir eru á veggspjaldi eða höfundaverk hluti af veggspjaldi er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

UpplagVerð pr verk  
1 skilti54954
Allt að 10 skiltum43963
Fleiri en 10 skilti35170

* Ef tvö eða fleir verk eru á skilti eða höfundaverk hluti af skilti er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

* Rafrænar útgáfur á ofantöldum gjaldflokkum má finna undir „internet“

Stærð verksVerð
Upp að 50 cm 5056
Upp að 1 m7778
Upp að 2 m11822
Stærra en 2 meftir samkomulagi

* Eftirprentun eingöngu til tilfallandi sýningar, EKKI til sölu
* Ef um er að ræða varanlega eintakagerð er leyfi háð samkomulagi í samráði við höfund/höfundarétthafa og upphæð skv samkomulagi.
* Stærð verks er átt við annað hvort lengd eða breidd (þ.e. lengd og breydd má ekki vera lengri)

Upplag1-500-1000-3000-5000-10000-20000
1 verk159371912322310318734143553866
forsíða á umslag65023715268453097535126795164835
baksíða á umslag3251239014455166502384530109889

* Bæklingur (booklet): sjá gjald fyrir bækur

3. INTERNET & RAFRÆNIR MIÐLAR

Sýningar og kennsla  Önnur not 
Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Árpr. Mánuðpr. Ár
1 verk230527662377347845
2-3 verk299735962490462185
4-6 verk345741489565971767
7-10 verk391947025641481337
11-20 verk461055325754695690
21-30 verk5994719259808124383
31-40 verk73778852512073153104
41-50 verk922211066315090191366

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.
* Önnur not eru t.d. skjáauglýsingar vegna sérstakra sýninga, viðburða eða öðru tengdu safni/stofnun

Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Ár
1 - 25304636548
26 -100 12183146193
101-200 14620175437
201-30017543210515
301-40021051252617
401-50025262303141
501-1.00030315363784
1.001-2.00037894454724
2.001-3.00047367568402
3.001-4.00059208710499
4.001-5.00074011888130
5.001-10.000925131110160
10.001-50.0001202671443204
50.001-100.0001563461876154

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk346734674
2-3 verk450845083
4-6 verk554855482
7-10 verk658965891

* Ekki er átt við rafrænar útgáfur bóka og tímarita (það má finna undir „útgáfur“)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk596659656
2-3 verk775677559
4-6 verk895089500
7-10 verk10143101432
11-20 verk14916149157
21-30 verk19091190911
31-40 verk22672226715
41-50 verk27445274451

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 - 10 verk3003602
11-51 verk149717970

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

UpplagVerð
1 verk11475

* Eingöngu rafrænt, birting á samfélagsmiðlum, í fjöldapósti …
* Eftirfarandi birting á samfélagsmiðlum: profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd).

Upplagpr. verk fyrir kennslu innan menntastofnannapr. verk fyrir almenna fyrirlestra og fræðslupr. verk í viðskiptatilgangi á ári
1-10 verk159469122909
11-30 verk137351817182
yfir 30 verk106234511455

* Eingöngu rafræn birting, ekki útprentun
* Með viðskipatilgangi er átt við m.a. á kaupstefnum, ráðstefnum, sýningum, stórmörkuðum ofl

UpplagVerð pr. mánuðVerð pr. ár
1 verk346734674

* Hvers konar birting í innlegi (e. post) í fréttaveitu (e. news feed), profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd) á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ofl.
* Gjaldskrá þessi nær EKKI til einkanota einstaklinga á samfélagsmiðlum, heldur eingöngu til opinbera nota fyrirtækja, opinbera aðila og áhrifavalda.

4. MYNDBÖND

UpplagVerð pr verk
Birting allt að 5 sek42272
Birting allt að 10 sek52840
Birting allt að 30 sek63408
Birting allt að 1 mínúta76090
Birting lengri en 1 mínúta91308

* Ef fleira en eitt verk birtist er hægt að semja um magnafslátt

UpplagVerð pr verk**Verð pr verk, í viðskiptalegum tilgangi
Birting allt að 5 sek4756Skv samkomulagi
Birting allt að 10 sek8560Skv samkomulagi
Birting allt að 30 sek14552Skv samkomulagi
Birting allt að 1 mínúta24739Skv samkomulagi
Birting lengri en 1 mínútaSkv. samkomulagiSkv samkomulagi

* Miðað er við notkun í allt að 1 ári.
* Verð er eingöngu vegna afnota, ekki vegna yfirfærslu tækni, vinna við samantekt efnis eða annarrar umsýslu sem kann að hljótast af notunum (af hendi höfundar eða eiganda verks).

** Ekki má notkun vera  í viðskiptalegum tilgangi, eingöngu tengd sýningu, fræðslu eða kennslu (t.d. á söfnum eða á ráðstefnu).

 MEÐLIMIR SÍK MEÐLIMIR SÍK Aðrir aðilar
Alþjóðanot, ótakmörkuðNot á heimamarkaði
1-5 verk21.136 kr pr. verk7.398 kr. pr. verk33.289 kr. pr. verk
6-10 verk18.494 kr pr. verk6.341 kr. pr. verk29.062 kr. pr. verk
11-20 verk15.852 kr. pr. verk5.284 kr. pr. verk24.835 kr. pr. verk
21-30 verk14.267 kr. pr. verk4.227 kr. pr. verk20.608 kr. pr. verk
Fleiri 30 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Upplýsingar um verkferil og leyfisöflun SÍK meðlima má finna hér.
* Allar birtingar í kvikmyndahúsum, sjónvarpi og efnis-og streymisveitum
* Verð miðast við birtingu óháð tíma, þó innan eðlilegra marka.
* Með „not á heimamarkaði“ er átt við sýningu á Íslandi (t.d. RÚV), einstaka sýningar erlendis (t.d. Á kvikmyndahátíðum) og tónlistarmyndbönd

5. SÖLUVARNINGUR

UpplagAllt að 100 stk -1.000-2.000-5.000-7.000Stærra upplag
Verð pr. Verk1342044739559247829397866146798

* Undir ýmsan varning fellur m.a. barmmerki, burðarpokar, veifur, fatnaður, púsluspil, borðmottur, drykkjarkönnur, verðlaunapeningar, gjafapappír, límmiðar, seglar, spilastokkar ofl
* Ef fleiri en eitt verk er notað pr. varning er greitt 50% af verði fyrir hvert verk
* Hægt er að fá að semja um að greiða prósentu af heildsöluverði óski viðkomandi þess.

6. SÝNINGARGJALD

 1 mánuður2 mánuðir3-5 mánuðir6-10 mánuðir1 ár
1 verk42277609136962465327119
2-5 verk2536456582181479216270
6-10 verk2114380468481232713559
11-20 verk169130445478986110847
21-40 verk12682283410973958135
Fleiri en 40 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Verð miðast við hvert verk.
* Minni rými og önnur einstaka tilfelli: Allt að 50% afsláttur á gjaldskrá eftir nánari samkomulagi við Myndstef.
* Allur annar kostnaður við sýningu, svo sem laun til listamanns/myndhöfundar, tryggingarkostnaður, flutningskostnaður, kostnaður við uppsetningu og annar kostnaður sem fellur til vegna notkunar verkanna er ekki innifalinn í gjaldskrá þessari, enda nær gjaldskráin einungis til þóknunar vegna höfundaréttar. Sýnandi og myndhöfundur skulu semja sérstaklega sín á milli um ofangreind atriði.