Gjaldskrá Myndstefs

Hér má finna gjaldskrá Myndstefs. Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við skoðun hennar:

  • Gjaldskráin er viðmiðunargjaldskrá sem nær eingöngu yfir endurbirtingar (ekki frumbirtingar, vinnu við gerð verks eða annað).
  • Höfundum er frjálst að semja um greiðslu óháð gjaldskrá Myndstefs.
  • Verð í gjaldskrá miðast við birtingu á einu verki, nema annað sé tekið fram. Gert er ráð fyrir að not eigi sér stað að fullu innan tveggja ára nema um annað sé samið.
  • Ef endurbirting hefur þegar átt sér stað án leyfis eða greiðslu þóknunar, eða skilmálar gjaldskrár ekki virtir að öðru leiti, áskilur Myndstef sér rétt til innheimtu bóta í formi 100% álags á gjaldskrá samtakanna.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að leggja á innheimtukostnað vegna vangoldinna höfundaréttargreiðslna, allt að 20.000 kr. fyrir hverja innheimtutilraun.
  • Þær kröfur er ekki hljóta fullnustu verður vísað áfram til innheimtufyrirtækisins INKASSO.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að semja sérstaklega um upphæðir í sértækum tilvikum, sérstaklega þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að líta til fordæma og venja um fjárhæð þóknunar í sértækum tilvikum, þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.

Gjaldskrá Myndstefs byggist á fyrri gjaldskrá samtakanna, sem staðfest var af Mennta-og menningarmálarráðuneytinu. Gjaldskrá þessi var samþykkt á aðalfundi samtakanna 3. júní 2021 og er endurskoðuð á ári hverju. 

Myndstef hefur viðurkenningu Mennta-og menningarmálaráðuneytis til þess að gera samningaskvaðasamninga fyrir hönd myndhöfunda á grundvelli 4. mgr. 26. gr. a, sbr. 12. gr. b höfundalaga. Frekari upplýsingar um slíka heildarsamninga hér.

Hér á síðunni má finna frekari upplýsingar, skilmála og leiðbeiningar um öflun leyfis til endurbirtingar.

1. ÚTGÁFUR (Prentaðar og rafrænar)

Upplag1-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s389446747009876210953
1/4 s61217346110191377316998
1/2 s890710690160332004225052
1/1 s1780121360480753681946023
Forsíða35648427786416780208100259
Baksíða2589531075388434855460692
Upplag1-500-1.000-2.000-3.000-5.000-10.000-15.000-20.000auka 5000
1/8 s5415648074668123108311245516247184131624
1/4 s75289034978711293150571731522585255972258
1/2 s9802117621274314703196042254429406333262940
1/1 s12688152251649419032253762918238064431393806
Forsíða39994427935199259990799879198411998113597811998
Baksíða19997213962359325996299953399435994379945999
Upplag1-500-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s496276359161114521450517559
1/4 s80471238014856185702352328475
1/2 s104141602119224240313044036847
1/1 s147732272827274340924318352274
Forsíða2953245434545206815186324104498
Baksíða200953091537097463715873771103
Upplag1-500-1000-5000-10000-15000-20000auka 5.000
1/8 s375044997499862311247127471124
1/4 s57916254104241198815636177201563
1/2 s67868143135721560720358230722035
1/1 s878410540175682020326352298652635
Forsíða2768829625553756368183064941398306
Baksíða1384414813207662353524919263034153
Fjöldi verkaVerð pr verk
1-10 verk500
11-20 verk400
Fleiri en 20 verk320
Forsíða8.306

* Eingöngu er átt við opinbera birtingu ritgerða, t.d. í fagblöðum, bókum ofl (utan skemman.is og sambærilegra gagnageymsla). Einnig á þetta við ef ritgerð er seld öðrum aðila, fyrirtæki eða opinberi stofnun.
* Ef ritgerð er prentuð í fjölda eintaka til dreifingar eða sölu þarf að semja sérstaklega um fjárhæðir.

 Verð pr verk 
Innsíða5415
Forsíða19520

* Magnafsláttur reiknast ef fleira en eitt verk birtist í rafbók
* Rafrænar útgáfur eru rafrænar útgáfur á öllum ofantöldum gjaldflokkum

2. PRENTUN

  Verð
1 verk252829
Upplag1-1.000-5000-10000-15000-20000
A42106427382358084690861450
A32634834252447905867576865
A239522513786718888017115302
A1526726847389542117301153663
Upplag1-100-250-500-1.000-2.000-5.000-10.000
12x15cm760083601085817372277964447471158
15X25cm1792019712256004095965536104858167773

* Stærð miðast við stærð á póstkorti/tækifæriskorti. Ef tvær eða fleiri myndir eru á korti eða höfundaverk hluti af korti er greitt 50%af verði fyrir hvert verk

Upplag1-10-50-100-250-500-1000-2000yfir 2.001
A4 - 21x29,7 cm585011700198902822333867474136637992931
A3 - 29,7x42 cm7020140402386733868406775694879727111618
A2 - 42x59,4 cm93601872031824451585419075866106212148697
50x70 cm117002340139781564476773694830132762185866
70x100 cm1462529250497257055984670118538165953232334
80x100 cm17550351015967284670101604142245199143278800
stærri19305386106563793137111764156470219058294081

* Stærð miðast við stærð á veggspjaldi. Ef tvær eða fleiri myndir eru á veggspjaldi eða höfundaverk hluti af veggspjaldi er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

UpplagVerð pr verk  
1 skilti52000
Allt að 10 skiltum41600
Fleiri en 10 skilti33280

* Ef tvö eða fleir verk eru á skilti eða höfundaverk hluti af skilti er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

* Rafrænar útgáfur á ofantöldum gjaldflokkum má finna undir „internet“

Stærð verksVerð
Upp að 50 cm 4784
Upp að 1 m7360
Upp að 2 m11187
Stærra en 2 meftir samkomulagi

* Eftirprentun eingöngu til tilfallandi sýningar, EKKI til sölu
* Ef um er að ræða varanlega eintakagerð er leyfi háð samkomulagi í samráði við höfund/höfundarétthafa og upphæð skv samkomulagi.
* Stærð verks er átt við annað hvort lengd eða breidd (þ.e. lengd og breydd má ekki vera lengri)

Upplag1-500-1000-3000-5000-10000-20000
1 verk150801809621111301603920850970
forsíða á umslag61529676817998792293119981155975
baksíða á umslag3076436917430706152979987103983

* Bæklingur (booklet): sjá gjald fyrir bækur

3. INTERNET & RAFRÆNIR MIÐLAR

Sýningar og kennsla  Önnur not 
Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Árpr. Mánuðpr. Ár
1 verk218126176357042840
2-3 verk283634030464055680
4-6 verk327239259535564260
7-10 verk370844497606972828
11-20 verk436352351714085680
21-30 verk5672680599281111372
31-40 verk69818376711424137088
41-50 verk872610471614279171348

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.
* Önnur not eru t.d. skjáauglýsingar vegna sérstakra sýninga, viðburða eða öðru tengdu safni/stofnun

Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Ár
1 - 25288234584
26 -100 11528138336
101-200 13834166008
201-30016600199200
301-40019920239040
401-50023904286848
501-1.00028686344232
1.001-2.00035857430284
2.001-3.00044821537852
3.001-4.00056026672312
4.001-5.00070033840396
5.001-10.000875411050492
10.001-50.0001138031365636
50.001-100.0001479431775316

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk328132810
2-3 verk426642660
4-6 verk525052500
7-10 verk623562350

* Ekki er átt við rafrænar útgáfur bóka og tímarita (það má finna undir „útgáfur“)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk564556450
2-3 verk733973390
4-6 verk846984690
7-10 verk959895980
11-20 verk14114141140
21-30 verk18065180650
31-40 verk21453214530
41-50 verk25970259700

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 - 10 verk2843408
11-51 verk141717004

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

UpplagVerð
1 verk10858

* Eingöngu rafrænt, birting á samfélagsmiðlum, í fjöldapósti …
* Eftirfarandi birting á samfélagsmiðlum: profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd).

Upplagpr. verk fyrir kennslu innan menntastofnannapr. verk fyrir almenna fyrirlestra og fræðslupr. verk í viðskiptatilgangi á ári
1-10 verk150443921678
11-30 verk130332916258
yfir 30 verk100221910839

* Eingöngu rafræn birting, ekki útprentun
* Með viðskipatilgangi er átt við m.a. á kaupstefnum, ráðstefnum, sýningum, stórmörkuðum ofl

UpplagVerð pr. mánuðVerð pr. ár
1 verk328132810

* Hvers konar birting í innlegi (e. post) í fréttaveitu (e. news feed), profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd) á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ofl.
* Gjaldskrá þessi nær EKKI til einkanota einstaklinga á samfélagsmiðlum, heldur eingöngu til opinbera nota fyrirtækja, opinbera aðila og áhrifavalda.

4. MYNDBÖND

UpplagVerð pr verk
Birting allt að 5 sek40000
Birting allt að 10 sek50000
Birting allt að 30 sek60000
Birting allt að 1 mínúta72000
Birting lengri en 1 mínúta86400

* Ef fleira en eitt verk birtist er hægt að semja um magnafslátt

UpplagVerð pr verk**Verð pr verk, í viðskiptalegum tilgangi
Birting allt að 5 sek4500Skv samkomulagi
Birting allt að 10 sek8100Skv samkomulagi
Birting allt að 30 sek13770Skv samkomulagi
Birting allt að 1 mínúta23409Skv samkomulagi
Birting lengri en 1 mínútaSkv. samkomulagiSkv samkomulagi

* Miðað er við notkun í allt að 1 ári.
* Verð er eingöngu vegna afnota, ekki vegna yfirfærslu tækni, vinna við samantekt efnis eða annarrar umsýslu sem kann að hljótast af notunum (af hendi höfundar eða eiganda verks).

** Ekki má notkun vera  í viðskiptalegum tilgangi, eingöngu tengd sýningu, fræðslu eða kennslu (t.d. á söfnum eða á ráðstefnu).

 MEÐLIMIR SÍK MEÐLIMIR SÍK Aðrir aðilar
Alþjóðanot, ótakmörkuðNot á heimamarkaði
1-5 verk20.000 kr pr. verk7.000 kr. pr. verk31.500 kr. pr. verk
6-10 verk17.500 kr pr. verk6.000 kr. pr. verk27.500 kr. pr. verk
11-20 verk15.000 kr. pr. verk5.000 kr. pr. verk23.500 kr. pr. verk
21-30 verk13.500 kr. pr. verk4.000 kr. pr. verk19.500 kr. pr. verk
Fleiri 30 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Upplýsingar um verkferil og leyfisöflun SÍK meðlima má finna hér.
* Allar birtingar í kvikmyndahúsum, sjónvarpi og efnis-og streymisveitum
* Verð miðast við birtingu óháð tíma, þó innan eðlilegra marka.
* Með „not á heimamarkaði“ er átt við sýningu á Íslandi (t.d. RÚV), einstaka sýningar erlendis (t.d. Á kvikmyndahátíðum) og tónlistarmyndbönd

5. SÖLUVARNINGUR

UpplagAllt að 100 stk -1.000-2.000-5.000-7.000Stærra upplag
Verð pr. Verk1269942334529187408592606138908

* Undir ýmsan varning fellur m.a. barmmerki, burðarpokar, veifur, fatnaður, púsluspil, borðmottur, drykkjarkönnur, verðlaunapeningar, gjafapappír, límmiðar, seglar, spilastokkar ofl
* Ef fleiri en eitt verk er notað pr. varning er greitt 50% af verði fyrir hvert verk
* Hægt er að fá að semja um að greiða prósentu af heildsöluverði óski viðkomandi þess.

6. SÝNINGARGJALD

 1 mánuður2 mánuðir3-5 mánuðir6-10 mánuðir1 ár
1 verk40007200129602332825661
2-5 verk2400432077761399715396
6-10 verk2000360064801166412830
11-20 verk160028805184933110264
21-40 verk12002160388869987698
Fleiri en 40 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Verð miðast við hvert verk.
* Minni rými og önnur einstaka tilfelli: Allt að 50% afsláttur á gjaldskrá eftir nánari samkomulagi við Myndstef.
* Allur annar kostnaður við sýningu, svo sem laun til listamanns/myndhöfundar, tryggingarkostnaður, flutningskostnaður, kostnaður við uppsetningu og annar kostnaður sem fellur til vegna notkunar verkanna er ekki innifalinn í gjaldskrá þessari, enda nær gjaldskráin einungis til þóknunar vegna höfundaréttar. Sýnandi og myndhöfundur skulu semja sérstaklega sín á milli um ofangreind atriði.