Gjaldskrá Myndstefs

Hér má finna gjaldskrá Myndstefs. Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við skoðun hennar:

  • Gjaldskráin er viðmiðunargjaldskrá sem nær eingöngu yfir endurbirtingar (ekki frumbirtingar, vinnu við gerð verks eða annað).
  • Höfundum er frjálst að semja um greiðslu óháð gjaldskrá Myndstefs.
  • Verð í gjaldskrá miðast við birtingu á einu verki, nema annað sé tekið fram.
  • Ef endurbirting hefur þegar átt sér stað án leyfis eða greiðslu þóknunar, eða skilmálar gjaldskrár ekki virtir að öðru leiti, áskilur Myndstef sér rétt til innheimtu bóta í formi 100% álags á gjaldskrá samtakanna.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að leggja á innheimtukostnað vegna vangoldinna höfundaréttargreiðslna, allt að 20.000 kr. fyrir hverja innheimtutilraun.
  • Þær kröfur er ekki hljóta fullnustu verður vísað áfram til innheimtufyrirtækisins INKASSO.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að semja sérstaklega um upphæðir í sértækum tilvikum, sérstaklega þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.
  • Myndstef áskilur sér rétt til að líta til fordæma og venja um fjárhæð þóknunar í sértækum tilvikum, þegar notin falla utan upptalningu í gjaldskránni.

Gjaldskrá þessi byggist á fyrri gjaldskrá samtakanna, sem staðfest var af Mennta-og menningarmálarráðuneytinu. Gjaldskrá þessi var samþykkt á aðalfundi samtakanna 28. maí 2019 og er endurskoðuð á ári hverju. Hún var síðust endurskoðuð og samþykkt á aðalfundi árið 2020.

Myndstef hefur viðurkenningu Mennta-og menningarmálaráðuneytis til þess að gera samningaskvaðasamninga fyrir hönd myndhöfunda á grundvelli 4. mgr. 26. gr. a, sbr. 12. gr. b höfundalaga. Frekari upplýsingar um slíka heildarsamninga hér.

Hér á síðunni má finna frekari upplýsingar, skilmála og leiðbeiningar um öflun leyfis til endurbirtingar.

1. ÚTGÁFUR (Prentaðar og rafrænar)

Upplag1-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s389446747009876210953
1/4 s61217346110191377316998
1/2 s890710690160332004225052
1/1 s1780121360480753681946023
Forsíða35648427786416780208100259
Baksíða2589531075388434855460692
Upplag1-500-1.000-2.000-3.000-5.000-10.000-15.000-20.000auka 5000
1/8 s5415648074668123108311245516247184131624
1/4 s75289034978711293150571731522585255972258
1/2 s9802117621274314703196042254429406333262940
1/1 s12688152251649419032253762918238064431393806
Forsíða39994427935199259990799879198411998113597811998
Baksíða19997213962359325996299953399435994379945999
Upplag1-500-1000-5000-10000-50000-100000
1/8 s496276359161114521450517559
1/4 s80471238014856185702352328475
1/2 s104141602119224240313044036847
1/1 s147732272827274340924318352274
Forsíða2953245434545206815186324104498
Baksíða200953091537097463715873771103
Upplag1-500-1000-5000-10000-15000-20000auka 5.000
1/8 s375044997499862311247127471124
1/4 s57916254104241198815636177201563
1/2 s67868143135721560720358230722035
1/1 s878410540175682020326352298652635
Forsíða2768829625553756368183064941398306
Baksíða1384414813207662353524919263034153
Fjöldi verkaVerð pr verk
1-10 verk500
11-20 verk400
Fleiri en 20 verk320
Forsíða8.306

* Eingöngu er átt við opinbera birtingu ritgerða, t.d. í fagblöðum, bókum ofl (utan skemman.is og sambærilegra gagnageymsla). Einnig á þetta við ef ritgerð er seld öðrum aðila, fyrirtæki eða opinberi stofnun.
* Ef ritgerð er prentuð í fjölda eintaka til dreifingar eða sölu þarf að semja sérstaklega um fjárhæðir.

 Verð pr verk 
Innsíða5415
Forsíða19520

* Magnafsláttur reiknast ef fleira en eitt verk birtist í rafbók
* Rafrænar útgáfur eru rafrænar útgáfur á öllum ofantöldum gjaldflokkum

2. PRENTUN

  Verð
1 verk252829
Upplag1-1.000-5000-10000-15000-20000
A42106427382358084690861450
A32634834252447905867576865
A239522513786718888017115302
A1526726847389542117301153663
Upplag1-100-500-1.000-2.000-5.000-10.000
12x15cm76001085817372277964447471158
15X25cm17920256004095965536104858167773

* Stærð miðast við stærð á póstkorti. Ef tvær eða fleiri myndir eru á póstkorti eða höfundaverk hluti af póstkorti er greitt 50%af verði fyrir hvert verk

Upplag1-10-50-250-500-1000-2000yfir 2.001
A4 - 21x29,7 cm5850117002822333867474136637992931
A3 - 29,7x42 cm70201404033868406775694879727111618
A2 - 42x59,4 cm936018720451585419075866106212148697
50x70 cm1170023401564476773694830132762185866
70x100 cm14625292507055984670118538165953232334
80x100 cm175503510184670101604142245199143278800
stærri193053861093137111764156470219058294081

* Stærð miðast við stærð á veggspjaldi. Ef tvær eða fleiri myndir eru á veggspjaldi eða höfundaverk hluti af veggspjaldi er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

UpplagVerð pr verk  
1 skilti52000
Allt að 10 skiltum41600
Fleiri en 10 skilti33280

* Ef tvö eða fleir verk eru á skilti eða höfundaverk hluti af skilti er greitt 50% af verði fyrir hvert verk

* Rafrænar útgáfur á ofantöldum gjaldflokkum má finna undir “internet”

Stærð verksVerð
Upp að 50 cm 4784
Upp að 1 m7360
Upp að 2 m11187
Stærra en 2 meftir samkomulagi

* Eftirprentun eingöngu til tilfallandi sýningar, EKKI til sölu
* Ef um er að ræða varanlega eintakagerð er leyfi háð samkomulagi í samráði við höfund/höfundarétthafa og upphæð skv samkomulagi.
* Stærð verks er átt við annað hvort lengd eða breidd (þ.e. lengd og breydd má ekki vera lengri)

Upplag1-500-1000-3000-5000-10000-20000
1 verk150801809621111301603920850970
forsíða á umslag61529676817998792293119981155975
baksíða á umslag3076436917430706152979987103983

* Bæklingur (booklet): sjá gjald fyrir bækur

3. INTERNET & RAFRÆNIR MIÐLAR

Sýningar og kennsla  Önnur not 
Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Árpr. Mánuðpr. Ár
1 verk218126176357042840
2-3 verk283634030464055680
4-6 verk327239259535564260
7-10 verk370844497606972828
11-20 verk436352351714085680
21-30 verk5672680599281111372
31-40 verk69818376711424137088
41-50 verk872610471614279171348

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.
* Önnur not eru t.d. skjáauglýsingar vegna sérstakra sýninga, viðburða eða öðru tengdu safni/stofnun

Fjöldi verkapr. Mánuðpr. Ár
1 - 25288234584
26 -100 11528138336
101-200 13834166008
201-30016600199200
301-40019920239040
401-50023904286848
501-1.00028686344232
1.001-2.00035857430284
2.001-3.00044821537852
3.001-4.00056026672312
4.001-5.00070033840396
5.001-10.000875411050492
10.001-50.0001138031365636
50.001-100.0001479431775316

* Eingöngu opinber not (ekki power point, innranet oþh)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk328132810
2-3 verk426642660
4-6 verk525052500
7-10 verk623562350

* Ekki er átt við rafrænar útgáfur bóka og tímarita (það má finna undir “útgáfur”)
* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 verk564556450
2-3 verk733973390
4-6 verk846984690
7-10 verk959895980
11-20 verk14114141140
21-30 verk18065180650
31-40 verk21453214530
41-50 verk25970259700

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

Fjöldi verkapr. mánuðpr. ár
1 - 10 verk2843408
11-51 verk141717004

* Upphæðir hér eru heildarverð fyrir öll verkin í hverjum gjaldflokk, hér er verð EKKI miðað við hvert verk.

UpplagVerð
1 verk10858

* Eingöngu rafrænt, birting á samfélagsmiðlum, í fjöldapósti …
* Eftirfarandi birting á samfélagsmiðlum: profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd).

Upplagpr. verk fyrir kennslu innan menntastofnannapr. verk fyrir almenna fyrirlestra og fræðslupr. verk í viðskiptatilgangi á ári
1-10 verk150443921678
11-30 verk130332916258
yfir 30 verk100221910839

* Eingöngu rafræn birting, ekki útprentun
* Með viðskipatilgangi er átt við m.a. á kaupstefnum, ráðstefnum, sýningum, stórmörkuðum ofl

UpplagVerð pr. mánuðVerð pr. ár
1 verk328132810

* Hvers konar birting í innlegi (e. post) í fréttaveitu (e. news feed), profile photo (ísl. Forsíðumynd), cover photo (ísl. Opnunarmynd), event photo (ísl. Viðburðamynd) á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ofl.
* Gjaldskrá þessi nær EKKI til einkanota einstaklinga á samfélagsmiðlum, heldur eingöngu til opinbera nota fyrirtækja, opinbera aðila og áhrifavalda.

4. MYNDBÖND

UpplagVerð pr verk
Birting allt að 5 sek40000
Birting allt að 10 sek50000
Birting allt að 30 sek60000
Birting allt að 1 mínúta72000
Birting lengri en 1 mínúta86400

* Ef fleira en eitt verk birtist er hægt að semja um magnafslátt

UpplagVerð pr verk
Birting allt að 5 sek4500
Birting allt að 10 sek8100
Birting allt að 30 sek13770
Birting allt að 1 mínúta23409
Birting lengri en 1 mínútaSkv. samkomulagi

* Miðað er við notkun í allt að 1 ári.
* Ekki má notkun vera  í viðskiptalegum tilgangi, eingöngu tengd sýningu, fræðslu eða kennslu (t.d. á söfnum eða á ráðstefnu).
* Verð er eingöngu vegna afnota, ekki vegna yfirfærslu tækni, vinna við samantekt efnis eða annarrar umsýslu sem kann að hljótast af notunum (af hendi höfundar eða eiganda verks).

 MEÐLIMIR SÍK MEÐLIMIR SÍK Aðrir aðilar
Alþjóðanot, ótakmörkuðNot á heimamarkaði
1-5 verk20.000 kr pr. verk7.000 kr. pr. verk31.500 kr. pr. verk
6-10 verk17.500 kr pr. verk6.000 kr. pr. verk27.500 kr. pr. verk
11-20 verk15.000 kr. pr. verk5.000 kr. pr. verk23.500 kr. pr. verk
21-30 verk13.500 kr. pr. verk4.000 kr. pr. verk19.500 kr. pr. verk
Fleiri 30 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Upplýsingar um verkferil og leyfisöflun SÍK meðlima má finna hér.
* Allar birtingar í kvikmyndahúsum, sjónvarpi og efnis-og streymisveitum
* Verð miðast við birtingu óháð tíma, þó innan eðlilegra marka.
* Með “not á heimamarkaði” er átt við sýningu á Íslandi (t.d. RÚV), einstaka sýningar erlendis (t.d. Á kvikmyndahátíðum) og tónlistarmyndbönd

5. SÖLUVARNINGUR

UpplagAllt að 100 stk -1.000-2.000-5.000-7.000Stærra upplag
Verð pr. Verk1269942334529187408592606138908

* Undir ýmsan varning fellur m.a. barmmerki, burðarpokar, veifur, fatnaður, púsluspil, borðmottur, drykkjarkönnur, verðlaunapeningar, gjafapappír, límmiðar, seglar, spilastokkar ofl
* Ef fleiri en eitt verk er notað pr. varning er greitt 50% af verði fyrir hvert verk
* Hægt er að fá að semja um að greiða prósentu af heildsöluverði óski viðkomandi þess.

6. SÝNINGARGJALD

 1 mánuður2 mánuðir3-5 mánuðir6-10 mánuðir1 ár
1 verk40007200129602332825661
2-5 verk2400432077761399715396
6-10 verk2000360064801166412830
11-20 verk160028805184933110264
21-40 verk12002160388869987698
Fleiri en 40 verkSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagiSkv samkomulagi

* Verð miðast við hvert verk.
* Minni rými og önnur einstaka tilfelli: Allt að 50% afsláttur á gjaldskrá eftir nánari samkomulagi við Myndstef.
* Allur annar kostnaður við sýningu, svo sem laun til listamanns/myndhöfundar, tryggingarkostnaður, flutningskostnaður, kostnaður við uppsetningu og annar kostnaður sem fellur til vegna notkunar verkanna er ekki innifalinn í gjaldskrá þessari, enda nær gjaldskráin einungis til þóknunar vegna höfundaréttar. Sýnandi og myndhöfundur skulu semja sérstaklega sín á milli um ofangreind atriði.