Myndstef – Myndhöfundarsjóður Íslands var stofnað árið 1991 og er stjórnað af stjórn sem samanstendur af fulltrúum aðildarfélaga Myndstefs. Tilgangur samtakanna er að fara með höfundarétt félagsmanna vegna opinberra endurbirtinga og sýninga á verkum þeirra og stuðla að almennri höfundaréttargæslu á þessu sviði.

Myndstef starfar innan marka íslenskra höfundalaga nr. 73/1972, laga um sameiginlega umsýslu höfundaréttar nr. 88/2019, og reglugerðar nr. 486/2001. Einnig lúta samtökum alþjóðlegum lögum og reglum um höfundarétt, sbr. Bernarsáttmálinn og tilskipunum Evrópusambandsins er snúa að höfundarétti. Myndstef hefur viðurkenningu Mennta-og menningarmálaráðuneytis til þess að gera samningaskvaðasamninga fyrir hönd myndhöfunda á grundvelli 4. mgr. 26. gr. a, sbr. 12. gr. b höfundalaga. Samtökin starfa að öðru leiti í samræmi við samþykktir og setja sína eigin gjaldskrá af félagsmönnum samtakanna, á aðalfundi ár hvert. Myndstef er aðili að íslensku samtökunum IHM og Fjölís, ásamt Evrópsku höfundaréttarsamtökunum EVA. Einnig á Myndstef sæti í höfundaréttarnefnd og höfundaréttarráði Mennta-og menningarmálaráðuneytis og er aðili að Höfundaréttarfélagi Íslands.

Aðilar að samtökunum eru félög; myndlistarmanna, ljósmyndara, teiknara, leikmynda- og búningahöfunda, arkitekta, hönnuða og ýmissa annarra stofnanna og einstaklinga sem fara með höfundarétt myndverka.

Myndstef innheimtir þóknun fyrir notkun á höfundarétti félagsmanna sinna og kemur henni til skila til þeirra. Samtökin eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Myndstef fylgist einnig með og leitast við að hafa áhrif á þróun laga og reglna svo og viðskiptahátta á þessu sviði og annast samningagerð félagsmanna við opinbera aðila og einkaaðila um höfundaréttarleg hagsmunamál félagsmanna. Myndstef veitir félagsmönnum sínum einnig lögfræðilega ráðgjöf varðandi höfundarétt og gerð samninga.

Allir meðlimir aðildarfélaga Myndstefs eru sjálfkrafa félagsmenn Myndstefs. Einnig er stór hluti félagsmanna Myndstefs með einstaklingsaðild utan aðildarfélaga. Frekari upplýsingar um aðild að Myndstef má nálgast hér. Skráðir félagsmenn á síðasta aðalfundi Myndstefs árið 2021 voru 2.465 talsins.