Æðstu stjórnendur Myndstefs er stjórn samtakanna.

Eftirfarandi aðilar Myndstefs sitja í stjórn Myndstefs:

Guðmundur Skúli Viðarsson, ljósmyndari

Guðrún Erla Geirsdóttir – Gerla, myndlistarkona

Logi Bjarnason, myndhöggvari/myndlistarmaður

Ragnar Th. Sigurðsson, ljósmyndari, sem jafnframt er formaður stjórnar*

Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, lýsingarhönnuður og innanhússarkitekt

* Formaður stjórnar er kjörinn á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund, eins og tilgreint er í samþykktum Myndstefs.

Hér má finna dagskrár stjórnarfunda Myndstefs s.l. árs:

Stjórnarfundur 10. nóv 2021

Endurnýjun viðurkenningar Myndstefs
Umsókn send til Mennta-og menningarmálaráðuneytis

Aðildarumsókn í CISAC (alþjóðleg regnhlífasamtök höfundaréttarsamtaka)
https://www.cisac.org/
Var samþykkt á stjórnarfundi í jan 2020

Nýr samningur við RÚV (samningskvaðasamningur)

Umsóknir og úthlutanir til myndhöfunda úr Bókasafnssjóði

Stjórn upplýst um ýmsa fundi vegna mála
Meðal annars fundur í Kaupmannahöfn með systursamtökum Myndstefs á Norðurlöndum

Upplýsingaöflun vegna birtinga á timarit.is

Mögulegur samningur við Hljóðbóksafnið 

Staðan tekin á gerðardómi vegna IHM deilumála

Viðauki við safnasamninga vegna birtingar sýningaskráa

Jólakvöldverður stjórnar og skrifstofu

Önnur mál

Stjórnarfundur 13. okt 2021

Styrkir
Stjórn upplýst um stöðuna vegna styrkveitinga árs 2021.
Breyting á úthlutunarreglum ferða-og menntunnarstyrkja.

Skattakynning 21. okt 2021
Stjórn upplýst um framgang skipulagningar kynningarinnar.

Styrktarbeiðni frá SÍM vegna TORG listamessu

Upplýsingar um timarit.is
Myndstef leitar að upplýsingum um mögulega samninga vegna birtingar efnis á timarit.is

Mögulegur samningur við Hljóðbókasafnið
Vegna birtinga bókakápa á miðlum safnsins. Tillaga að árgjaldi rædd.

IHM deilumál – staðan tekin.

Tillaga að fréttabréfi sem senda á til félagsmanna (og til birtingar á heimasíðu Myndstefs) lögð fyrir fund.

Starfsnemi
Starfsnemi mun taka til starfa í janúar 2022 og aðstoða samtökin við skrásetningu sögu samtakanna.

Mögulegur viðauki við safnasamning Listasafns Íslands vegna sýningarskráa

Önnur mál

Stjórnarfundur 8. sept 2021

Fara yfir nýjar verkreglur stjórnar 
Breytingatillögur ræddar og verkreglur bornar undir stjórn til samþykktar.

Umræða um laun stjórnar (verktakar vs launþegar)

Styrkir
Stjórn upplýst um fjölda umsókna ofl.
Athugasemdir frá núverandi úthlutunarnefnd teknar fyrir.

FramtíðarSTEF kerfið
Staðan vegna nýs kerfis rædd og framhaldið.

Tilboð frá framleiðslufyrirtækinu Sahara

Vegna ýmissa verkefna hjá skrifstofu Myndstefs

Upplýsingar um timarit.is
Myndstef leitar að upplýsingum um mögulega samninga vegna birtingar efnis á timarit.is

Mögulegur samningur við Hljóðbókasafnið
Vegna birtinga bókakápa á miðlum safnsins. Tillaga að árgjaldi rædd.

IHM deilumál – farið stuttlega yfir stöðuna

Önnur mál

Stjórnarfundur 11. ágúst 2021

Stjórn kýs sér formann

Uppfærðar samþykktir undirritaðar (frá aðalfundi)

Umræða og samþykkt heildarfjárhæð í beina styrki til myndhöfunda

Nýtt kerfi „Framtíðarstef“
Staðan tekin vegna nýs kerfis.

Endurnýjun SÍK samkomulags
Borið undir stjórn.

Fara yfir nýjar verkreglur stjórnar og breyta/samþykkja

Breyting á nafni eldri verkreglna (sem snúast um skipan stjórnar og fulltrúaráðs Myndstefs)

Kynningar og fundir framundan

Önnur mál

Aðalfundur 3. júní 2021

Afgreiðsla ársreikninga vegna ársins 2020

Skýrsla stjórnar

Hagsmunaskrá stjórnenda lögð fram

Tilnefning stjórnar og varamanna

Kosning löggilts endurskoðanda

Umboð til stjórnar um ákvörðun styrkja á vegum Myndstefs

Gjaldskrá Myndstefs
Farið yfir breytingatillögur og gjaldskrá í heild sinni til samþykktar.

Samþykktir Myndstefs
Farið yfir breytingatillögur og samþykktir samþykktar.

Samstarfssamningar við aðildarfélög
Drög að slíkum samningi skoðuð og rædd.

Önnur mál

Stjórnarfundur 12. maí 2021

Afgreiðsla ársreikninga vegna ársins 2020

Breytingatillögur á samþykktum Myndstefs
Sem lagt verður fyrir aðalfund.

Breytingatillögur á gjaldskrá Myndstefs
Sem lagt verður fyrir aðalfund.

Samstarfssamningar við aðildarfélög
Drög lögð fyrir stjórn og útskýrð.

Erindi frá Huldu Rós Guðnadóttur – beiðni um styrk vegna málarferla

Góðgerðaruppboð
Beiðni um fráfall umsýslukostnaðs Myndstefs lögð fyrir stjórn.

Tilnefning í stjórn og fulltrúaráð Fjölís

Skoðunarmaður reikninga
Upplýsingar frá endurskoðanda samtakanna lagðar fyrir fund.

Önnur mál

Stjórnarfundur 14. apríl 2021

IHM
Formleg tillaga sáttarmanns borin undir stjórn og næstu skref rædd.

Afturköllun kæru á hendur Gallerí Fold, vegna greiðsla skuldar

Fjármunir sem renna í sjóð
Borið undir stjórn til rafræns samþykkis.

Önnur mál
Erindi frá Hlyni Helgasyni

Stjórnarfundur 17. mars 2021

IHM
Nýlega afstaðinn fundur með sáttarsemjara ræddur.
Nýlega afstaðinn fundur með Félagi leikmynda-og búningahöfunda ræddur.
Samþykktir IHM og breytingar þar á rætt.

RÚV samningur
Gildandi samningur ræddur og gerð nýs samnings.

Bókhald & aðalfundur
Stjórn upplýst um stöðuna á bókhaldi og ársreikningi.
Stjórn upplýst um að bókari Myndstefs sé að fara á eftirlaun – borið undir stjórn ráðning nýs bókara.

Önnur mál

Stjórnarfundur 17. feb 2021

IHM
Stjórn upplýst um væntanlegar breytingar á samþykktum IHM.
Stjórn ræðir samstarf við Félag leikmynda- og búningarhöfunda vegna IHM.

Frumvarp um breytingar á ýmsum lögum til einföldunnar á regluverki (m.a. breytingar um listaverkauppboð)
Stjórn upplýst um frumvarpið og væntanlega umsögn Myndstefs vegna þessa.

Beiðni SÍM um hækkun á framlagi í MUGG styrktarsjóð 

Launahækkun
Beiðni um launahækkun frá starfsmönnum skrifstofu Myndstefs borin undir stjórn.

Höfundaréttarnefnd
Knútur Bruun hættir í nefndinni, tillaga þess að Harpa Fönn taki við borin undir stjórn.

Önnur mál

Stjórnarfundur 26. jan 2021

IHM
Stjórn upplýst um stöðuna vegna sáttarmeðferðar.
Væntanlegar breytingar á samþykktum IHM ræddar.

Beiðni frá SÍM um hækkun á framlagi í MUGG styrktarsjóð

Önnur mál

Stjórn Myndstefs 2021-2022. Frá vinstri: Ragnar Th., Guðmundur Skúli, Gerla, Logi og Rósa

Eftirfarandi félög eiga aðild að Myndstef og sæti í fulltrúaráði þess:

Félag leikmynda- og búningahöfunda, FLB
Grafía
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs (áður: Hönnunarmiðstöð Íslands), og eigendur þess;
     Arkítektafélag Íslands, AÍ
     Fatahönnunarfélag Íslands, FÍ
     Félag húsgagna og innanhússarkitekta, FHI
     Félag íslenskra gullsmiða, FÍG
     Félag íslenskra landslagsarkitekta, FÍLA
     Félag íslenskra teiknara, FÍT
     Félag vöru- og iðnhönnuða
     Leirlistafélagið (sem er einnig aðildarfélag SÍM)
     Textílfélagið (sem er einnig aðildarfélag SÍM)
Ljósmyndarafélag Íslands
Samband íslenskra myndlistamanna, SÍM, og aðildarfélög þess;
     Félag íslenskra samtímaljósmyndara, FÍSL
     Félag íslenskra myndlistarmanna, FÍM
     Íslensk grafík
     Myndhöggvarafélagið í Reykjavík, MHR
     Myndlistarfélagið
    Leirlistafélagið (sem er einnig aðildarfélag Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs)
    Textílfélagið (sem er einnig aðildarfélag Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs)

Upplýsingar um störf og skyldur stjórnar og fulltrúaráðs má finna í samþykktum Myndstefs, hér.