Samkvæmt höfundalögum hefur höfundur einn rétt til að heimila notkun verka sinna burtséð frá því hvort hann hefur selt myndverkið. Höfundarétturinn varir alla ævi og gildir í 70 ár eftir andlát höfundar þar sem höfundarétturinn erfist.

Eitt af því sem Myndstef leggur áherslu á er að íslensk myndverk séu notuð í miklum mæli, og að notin séu lögleg svo höfundur njóti góðs af. Þetta reynir Myndstef að ná fram m.a. með því að fræða bæði almenning og höfunda, auðvelda notendum að afla leyfis og eftir atvikum innheimta gjöld vegna notkunnar.

Myndstef hefur umboð til þess að veita leyfi og innheimta fyrir allflesta íslenska myndhöfunda og norræna myndhöfunda með gagnkvæmnissamningum við norræn myndhöfundasamtök. Þá veitir Myndstef leyfi vegna hvers konar endurbirtingar, t.d. vegna birtingu í hvers kyns útgáfum, heimasíðum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, varningi og öðru. Einnig innheimtir Myndstef fylgiréttargjöld vegna endursölu.

Myndstef er ekki rekið í hagnaðarskini og rennur öll  innheimta beint til höfunda að frádregnum kostnaði sem rennur til reksturs samtakanna.