Allir myndhöfundar* eiga réttindi að verja. Samkvæmt höfundalögum hefur höfundur einn rétt til að heimila notkun verka sinna burtséð frá því hvort hann hefur selt myndverkið. Höfundarétturinn varir alla ævi og gildir í 70 ár eftir andlát höfundar þar sem höfundarétturinn erfist.
Félagsmenn Myndstefs geta leitað til samtakanna vegna ýmis konar aðstoðar og ráðgjafar.
Félagsmenn Myndstefs greiða ekki félagsgjöld til samtakanna.

Hér má sjá ótæmandi upptalningu á þjónustu sem býst öllum félagsmönnum Myndstefs og helstu verkefnum samtakanna í þágu höfunda:

  • Myndstef sér um að innheimta þær höfundaréttargreiðslur sem höfundi ber að fá, vegna endurbirtinga á verkum sínum, og koma þessum greiðslum til höfundar eða höfundarétthafa/erfingja.
  • Myndstef sér um að innheimta fylgiréttargreiðslur vegna endursölu listaverka í atvinnuskini og á listmunauppboðum, og koma þessum greiðslum til höfundar eða erfingja.
  • Samtökin veita höfundi aðgang að lögfræðilegri ráðgjöf varðandi höfundarétt og gerð samninga.
  • Einu sinni á ári veita samtökin verkefnastyrki sem og ferða- og menntunarstyrki til myndhöfunda.
  • Myndstef stendur fyrir fjölmörgum kynningum og fræðslu til höfunda og notenda hugverka.
  • Myndstef fylgist með og leitast við að hafa áhrif á þróun laga og reglna svo og viðskiptahátta á höfundaréttarsviði.
  • Myndstef annast samningagerð félagsmanna við opinbera aðila og einkaaðila um höfundaréttarleg hagsmunamál félagsmanna.

Athugið að Myndstef heldur eftir 20% af allri innheimtum reikningum, sem þóknun í umsýslukostnað og þjónustu.

 

* Myndhöfundur er sá sem skapar myndverk er nýtur verndar samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972. Sköpun er sérstök andleg iðja sem fullnægja verður vissum lágmarksskilyrðum varðandi frumleika og afrakstur sköpunarinnar er verk. Myndverk geta verið: myndlistarverk, málverk, gjörningar, tvívíð verk, þrívíð verk, skúlpturar, gjörningar, videó verk, hljóðverk, ljósmyndir, áhugamannaljósmyndir, fatahönnun, vöruhönnun, grafísk hönnun, margmiðlunarhönnun, búningahönnun, leikmunahönnun, skargripahönnun, húsgagnahönnun, arkitektúr, nytjalist, teikningar, uppdrættir, og önnur sjónlist.