Um myndhöfundarétt

 

Ekki má nota eign annars manns nema með leyfi eigandans.
Þetta gildir jafnt um hlutlæg sem huglæg eignaréttindi. Höfundaréttur telst til huglægra eignaréttinda og þess vegna verður sá sem vill nota verk sem eru bundin höfundarétti að fá leyfi höfundar/Myndstefs til afnotanna og inna af hendi sanngjarna þóknun fyrir þau.

 

Öll afnot af höfundarétti er tvíþætt - önnur hliðin snýr að höfundinum
en hin hliðin að almenningi - neytandanum.
 

 

Hvað er höfundaréttur?

Það er réttur höfundar til þess að ráða yfir verki sínu og banna eða heimila notkun á því. Þetta á t.d. við birtingu myndverka í bók eða blaði í sjónvarpi eða á netinu svo nokkur dæmi séu nefnd. Öll notkun verka sem háð eru höfundarétti kalla því á leyfi höfundar/Myndstefs og skylda notandann til að greiða hæfilega þóknun fyrir.

 

Hvað er sæmdarréttur?

Önnur hlið höfundaréttarins er sú sem snýr að sæmd höfundar og bannar að breyta verki hans eða afskræma og er þessi réttur ekki framseljanlegur. Í þessu felst ennfremur skylda þeirra sem birta verk að geta nafns höfundar og heitis verks. Sæmdarrétturinn gildir um öll verk án tímatakmörkunnar.

 

 

Hér fyrir neðan má lesa nánar um höfundaréttinn ásamt reglum og samþykktum samtakanna.

 

Samþykktir Myndstefs

 

Höfundalög

 

Lög um verslunaratvinnu 

 

Reglur um úthlutun verkefnastyrkja á vegum Myndstefs

 

Reglur um úthlutun ferða- og menntunarstyrkja á vegum Myndstefs

 

Hafnarstræti 16, Pósthólf 1187, 121 Reykjavík - S. 562 7711 - myndstef@myndstef.is